Liga: JRD

Youngstrds — Sundsvall Juniors

Värends Vildingar — Norrköping Juniors

14:00

Youngstrds — Norrköping Juniors

Hellkittens & Värends Vildingar – Candy Snatchers

Youngstrds — Norrköping Juniors

Jackdaw Chicks — Norrköping Juniors

Youngstrds — Jackdaw Chicks

14:00

Youngstrds — CCR Candy Snatchers

11:00